:::Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:::

Melek, cin, ve şeytanlarla ilgili ayetlerden

Aşağa gitmek

Melek, cin, ve şeytanlarla ilgili ayetlerden

Mesaj tarafından dindersi Bir Salı Kas. 11, 2008 8:01 pm

Meleklerle ilgili ayetler:

(BAKARA suresi 102. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanlarınuydurup
izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama
o şeytanlar kafir oldular; İnsanlara büyücülük ve Babil'de Harut, Marut
adında iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi:
«Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın sihir yapıp kafir olma!»
demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı-koca
arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça
bununla kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve
faydası olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim
satın alırsa, onun ahirette bir nasibi olmadığını da çok iyi
biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını
bilselerdi!

(NİSA suresi 24. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Bir de
harp esiri olarak elinize geçen cariyeler dışında, evli kadınlarla
evlenmeniz Allah yazısı olarak haramdır. Bunların dışındakileri ise,
zinadan kaçınıp namuslu yaşamak üzere mallarınızla istemeniz size helal
kılındı. O halde hangisiyle nikah ile münasebette bulundunuzsa
mehirlerini kendilerine bir farz olarak verin. O mehri kesiştikten
sonra aranızda bir değişiklik yapmak hususunda anlaşmanızda da size bir
günah yoktur. Her zaman Allah hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir.

(NİSA suresi 25. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 İçinizden kim hür olan mümin kadınları nikahla alacak mali güce
sahip değilse, ona da sahip bulunduğunuz mümin cariyelerinizden var.
Allah, kadrinizi imanınız ile çok iyi bilir. Siz müminler hep
birbirinizden sayılırsınız, o halde fuhuşta bulunmayan gizli dost
edinmeyen, namuslu yaşamakta olan cariyeleri sahiplerinin izniyle
nikahlayınız, mehirlerini de güzelce kendilerine veriniz. Eğer
evlendikten sonra bir fuhuş irtikap ederlerse o vakit bunlara, hür
kadınlar üzerine terettüp edecek cezanın yarısı lazım gelir. Bu durum
sizden günaha girmek korkusunda olanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin
için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah günahları bağışlayandır,
merhamet edendir.

(NİSA suresi 36. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra babaya,
anaya, akrabanıza, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya
arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizdeki köle ve cariyelere iyilik
edin. Allah, kurumlu, ögüngen olanların hiçbirini sevmez.

(EN'ÂM suresi 8. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bir de «Şuna bir melek indirilse de görsek?» diyorlar. Eğer
öyle bir melek indirseydik muhakkak iş bitirilmiş olur, kendilerine bir
an bile göz açtırılmazdı!

(EN'ÂM suresi 9. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Kendisini bir melek de yapsaydık, yine onu bir erkek kılacak ve onları yine düştükleri şüpheye düşürecektik.

(EN'ÂM suresi 50. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 De ki: «Ben size «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.»
demiyorum; gaybı da bilmem, size «Ben meleğim.» de demiyorum; ben ancak
bana verilen vahye uyarım.» De ki: «Kör ile gören bir olur mu? Artık
biraz düşünmez misiniz?


(EN'ÂM suresi 75. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.

(A'RAF suresi 20. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Derken şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak
için ikisine de vesvese verdi ve: «Rabbiniz size bu ağacı yalnızca
birer melek olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti.»
dedi.

(A'RAF suresi 185. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Bunlar
göklerin, yerin ve Allah'ın yarattığı her hangi birşeyin tedbir ve
tasarrufu hakkında hiçbir fikir yürütemediler mi? Ve bir de şu
ecellerinin yaklaşmış olması ihtimalini hiç düşünmediler mi? O halde
buna inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar.

(TEVBE suresi 94. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Yanlarına döndüğünüzde size özür beyan edecekler. De ki: «Özür
beyan etmeyin, asla size inanmayacağız! Doğrusu Allah bize durumunuzdan
birçok haberler verdi; bundan böyle de Allah ve Resulü yaptıklarınızı
görecektir; sonra hepiniz gizliyi aşikarı bilen Allah'ın huzuruna
götürüleceksiniz. O vakit O, size neler yaptığınızı haber verecektir.

(TEVBE suresi 105. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ve de ki: «Çalışın! Çünkü yaptıklarınızı hem Allah görecek, hem
Resulü, hem de mü'minler; ve hepiniz mutlaka o gizli ve açığı bilen
Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz; o zaman O, size neler yaptığınızı
haber verecek.»

(HÛD suresi 12. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Şimdi belki de sen, onların: «Ona bir hazine indirilse veya beraberinde
bir melek gelse ya!» demeleri yüzünden için sıkılarak, sana
vahyolunanın bir kısmını terkedecek olursun. Fakat sen, ancak bir
uyarıcısın. Allah ise herşeye vekildir.


(HÛD suresi 31. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ben size, «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.» demiyorum. Ne
gaybı bilirim, ne de « Ben bir meleğim.» diyorum. O sizin gözlerinizin
horladığı kişiler hakkında: «Allah, onlara hiçbir hayır vermez.» de
demem. Onların içlerindekini en iyi bilen Allah'tır. O takdirde
zalimlerden olmuş olurum!» dedi.

(YÛSUF suresi 31. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onların gizliden gizliye dedikodularını duyunca, onlara bir
davetçi gönderdi, onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırladı, her
birine bir bıçak verdi ve: «Çık karşılarına!» dedi. Kadınlar onu görür
görmez çok büyüttüler, kendi ellerini doğradılar ve: «Haşa, Allah için
bu bir insan değil, ancak değerli bir melektir!» dediler.

(NAHL suresi 71. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Allah, rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Fazla
verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki, eşit
olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

(İSRÂ suresi 95. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Söyle onlara: «Eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler
olsaydı, elbette onlara gökten melek olan bir peygamber gönderirdik!»

(MÜ'MİNÛN suresi 6. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ancak, eşleri ve sahibi bulundukları cariyelerine karşı
durumları başka; çünkü bunlarla ilişkileri yüzünden kınanmazlar.

(MÜ'MİNÛN suresi 88. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Sor onlara ki: «Kimdir herşeyin mülkiyeti ve yönetimi kudret
elinde olan, kayırıp da kendisine kayırılmaz olan; söyleyin,
biliyorsanız?»

(NÛR suresi 31. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar:
görünmesi zaruri olanların dışında zinetlerini açmasınlar ve baş
örtülerini yakalarının üzerine vursunlar; zinetlerini, kocalarından
veya babalarından yahut kayın babalarından yahut oğullarından yahut
üvey oğullarından yahut kardeşlerinden yahut kardeş oğullarından yahut
kız kardeş oğullarından yahut kendi kadınlarından yahut sahibi
bulundukları cariyelerden veya uyuntu (şehvetten yoksun) erkek
hizmetçilerden veya henüz kadınların şehvet uyarıcı taraflarından
habersiz çocuklardan başkasına göstermesinler; gizledikleri zinetleri
bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü'minler, hepiniz Allah'a
tevbe edin ki, mutluluğu bulabilesiniz.

(NÛR suresi 33. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan
zenginleştirinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar, sahibi
bulunduğunuz köle ve cariyelerden , kendi bedellerini ödeyip azad
edilmek için anlaşma yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır
biliyorsanız, hemen yazılı anlaşma yapın ve Allah'ın size verdiği
maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici varlığını kazanacaksınız
diye, sakın namuslu kalmayı dileyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın.
Her kim de onları fuhuşa zorlarsa, şüphesiz ki Allah, onların zorla bu
işe sürüklenmesinden sonra, onları bağışlar, merhamet eder.

(NÛR suresi 58. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey iman edenler, sahibi olduğunuz köleleriniz ve henüz erginlik
çağına girmemiş olan çocuklarınız,(odanıza girmek için) sizden üç
vakitte izin istesinler; sabah namazından önce, öğle sıcağında
elbisenizi çıkardığınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bunlar, sizin
için üç eksikli (açık bulunabileceğiniz) vakittir. Bunların dışında ne
size, ne de onlara bir günah yoktur; çevrenizde dolaşırlar,
birbirinizle iç içesinizdir. İşte böyle, Allah size ayetlerini
açıklıyor. Allah , herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

(NÛR suresi 61. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Köre sakınca yoktur, topala sakınca yoktur, hastaya sakınca
yoktur; size de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya
analarınızın evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız
kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya
halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya
teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olduğunuz evden
veya dostunuzun evinden yemenizde bir sakınca yoktur. Gerek topluca,
gerekse ayı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. halde evlere
girdiğiniz zaman Allah'tan mübarek, hoş bir sağlık dileği olmak üzere
birbirinize selam verin! İşte böyle, Allah size ayetlerini açıklıyor,
akıl erdiresiniz diye.

(FURKÂN suresi 7. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bir de: «Bu nasıl peygamberdir ki, yemek yiyor ve çarşılarda
dolaşıyor? Ona bir melek indirilip de beraberinde bir yaver, bir
savulcu olsa ya?

(RÛM suresi 28. ayet)
Elmalılı Sade. 1
(Allah) size kendinizden bir misal verdi: Hiç size kısmet ettiğimiz
şeyde elleriniz altındaki kölelerinizden ortaklarınız bulunur da
onlarla siz eşit olur, aranızda birbirinizi saydığınız gibi, onları da
sayar mısınız? İşte düşünecek bir toplum için ayetleri böyle
ayırdediyoruz.

(SECDE suresi 11. ayet)
Elmalılı Sade. 1 De ki: «Size tayin edilmiş olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz!»

(AHZÂB suresi 50. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey peygamber, Biz, özellikle sana şunları helal kıldık:
Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak
verdiklerinden sahibi bulunduğun cariyeyi, amcanın kızlarından,
halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından
seninle birlikte hicret etmiş olanları; birde inanan bir kadın eğer
kendisini peygambere bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse
onu, sadece sana, diğer mü'minlere değil. Onlara eşleri ve cariyeleri
hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar, sana bir darlık
olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

(AHZÂB suresi 52. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları
başka eşlerle değiştirmek de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna
gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka. Allah, herşeye gözcü
bulunmaktadır.

(AHZÂB suresi 55. ayet)
Elmalılı Sade. 1 O
hanımlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeş oğulları, kız
kardeş oğulları, müslüman kadınları ve sahip oldukları köleler hakkında
bir günah yoktur; bununla beraber Allah'tan korkun (ey peygamberin
hanımları), çünkü Allah, herşeye şahit bulunuyor!

(YÂSÎN suresi 83. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde
bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

(NECM suresi 26. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dileyip razı
olduğuna izin vermeden önce şefaatleri hiçbir işe yaramaz.

(HÂKKA suresi 17. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Melek de kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün Rabbinin Arş'ını sekiz melek taşır.

(MEÂRİC suresi 30. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ancak karılarına ve sahibi bulundukları cariyelere başka, çünkü bundan dolayı kınanmazlar.

(FECR suresi 22. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman,

dindersi

Mesaj Sayısı : 90
Kayıt tarihi : 25/05/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Melek, cin, ve şeytanlarla ilgili ayetlerden

Mesaj tarafından dindersi Bir Salı Kas. 11, 2008 8:03 pm

Cinlerle ilgili ayetler:

(EN'ÂM suresi 100. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bir de tutup cinleri (gizli yaratıkları) -onları yarattığı
halde- Allah'a ortak koştular. Bundan başka bir de O'na oğullar ve
kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok. O'nun yüce zatı,
onların vasıflamalarından münezzeh ve yücedir.

(EN'ÂM suresi 112. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Böylece Biz, her peygambere insanların ve cinlerin şeytanlarını
düşman etmişizdir; bunlar, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler
fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunları yapmazlardı. O halde onları
iftiraları ile başbaşa bırak!

(EN'ÂM suresi 128. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onların hepsini toplayıp bir araya getireceği gün: «Ey cin
topluluğu, gerçekten şu insanlara çok çektirdiniz!» diyecek,
insanlardan onların yardakçıları da: «Ey Rabbimiz, biz birbirimizden
yararlandık ve bizim için kararlaştırdığın ecele ulaştık.» diyecekler.
Allah: «Sizin ikametgahınız, Allah'ın dilediği zamanlardan başka, ebedi
kalmak üzere ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, herşeyi
bilendir.»

(EN'ÂM suresi 130. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ey cin
ve insan topluluğu, size ayetlerimizi anlatan ve bu gününüzün
geleceğini haber veren peygamberler gelmedi mi? Onlar: «Ey Rabbimiz,
biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.» diyecekler. Dünya hayatı onları
aldattı da kendi aleyhlerine kafir olduklarına şahitlik ettiler.

(EN'ÂM suresi 139. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Birde: «Şu hayvanların karnındaki yavrular, sadece
erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi
ona ortaktırlar.» dediler. Allah, onlara bu isnatlarının cezasını
yakında verecektir. Muhakkak O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

(A'RAF suresi 38. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Girin bakalım cinlerden ve insanlardan sizden önce geçen
milletlerin arasında ateşe! der. Her millet girdikçe, kendilerine uyup
sapıklığa düştüğü hemşiresine (dindaşına) lanet eder. Sonunda hepsi
orada birbirlerine ulanırlar. Sonrakileri, öndekileri göstererek: «Ey
Rabbimiz, işte şunlar bizi yoldan çıkardılar; onun için onlara ateşten
iki katlı azap ver!» derler. Allah: «Her birinize iki katlı, fakat
bilmiyorsunuz.» der.

(A'RAF suresi 179. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Andolsun ki, cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için
yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri
vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler.
İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkındırlar. İşte o gafiller
ancak bunlardır.

(HÛD suresi 119. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Ancak Rabbinin rahmeti ile bağışladığı kimseler başka. Zaten onları
bunun için yaranı ve Rabbinin: «Andolsun ki, cehennemi tamamen
cinlerden ve insanlardan dolduracağım!» sözü tamamen yerine geldi.

(İSRÂ suresi 88. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 De ki: «Yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın
benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı bile
olsalar onun bir benzerini getiremezler.

(KEHF suresi 50. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Yine o vakti hatırla ki, meleklere: «Adem için secde edin!»
demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis cinlerden idi Rabbinin emri
dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dost mu
ediniyorsunuz? Onlar size düşman iken! Zalimler için ne kötü bir
değişme!

(NEML suresi 17. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Cinlerden,
insanlardan ve kuşlardan orduları Süleyman'ın huzurunda toplandı.
Bunların hepsi (Onun tarafından) sevk ve idare olunuyorlardı.

(NEML suresi 39. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Cinlerden bir ifrit: «Sen makamından kalkmadan önce ben onu
sana getiririm. Ve gerçekten bunu yapmaya hem gücüm, hem de güvenim
var.» dedi.

(SECDE suresi 13. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Eğer
dilemiş olsaydık, herkese hidayetini verirdik; fakat tarafımdan şu söz
verildi: «Elbette ve elbette cehennemi bütün cin ve insanlardan
dolduracağım!»

(SEBE' suresi 12. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık akşam
dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır kaynağım da ona sel gibi
akıttık. Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı.
Onlardan da her kim emrimizden saparsa, ona ateş azabım tattırırız.

(SEBE' suresi 14. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Sonra onun ölümüne hükmettiğimizde onlara onun ölümünü sezdiren
olmadı, yalnız bir güve (böceği) dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple
yere yıkıldığında besbelli oldu ki, eğer cinler gaybı bilselerdi, o
horlayıcı azap içinde bekleyip durmazlardı.

(SEBE' suresi 41. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 «Seni tenzih ederiz. Sensin onlara karşı bizim sahibimiz!
Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı!»
diyeceklerdir.

(SÂFFÂT suresi 158. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Bir de Allah ile cinler arasında bir soy bağı uydurdular. Andolsun
cinler bilirler ki onlar huzura celbedileceklerdir.

(FUSSİLET suresi 25. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Hem onlara bir takım yanaşıklar sardırmışızdır da (tebelleş
ettirmişizdir de) onlar, kendilerine önlerindekini ve arkalarındakini
süsleyivermişlerdir. Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce geçen
ümmetler içinde onların aleyhine de (azap) söz(ü) hak olmuştur; çünkü
hep kendilerine yazık etmişlerdir.

(FUSSİLET suresi 29. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ve o küfredenler muhakkak diyecekler ki: «Ey Rabbimiz göster
bize, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranların ikisini de onları
ayaklarımızın altına alalım, en aşağılıklardan olsunlar!»

(AHKAF suresi 18. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce geçen
ümmetler içinde haklarında (azap) söz(ü) hak olmuş olan
kimselerdir.Çünkü bunlar, hep hüsrana mahkum olmuşlardır.

(AHKAF suresi 29. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bir de şu vakti anlat, hani cinlerden bir takımını Kur'an
dinlemek üzere sana göndermiştik. Onu dinlemeye geldiklerinde: «Susun,
dinleyin!» dediler. (Dinleme) bitirilince de dönüp uyarmak üzere
kavimlerine gittiler.

(ZÂRİYÂT suresi 56. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ben cinleri ve insanlan ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

(RAHMÂN suresi 15. ayet)
Elmalılı Sade. 1 cinleri de maric (halis ateş)den.yarattı;

(RAHMÂN suresi 33. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevresinden aşıp
geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin, (ama) bir güce sahip olmadan
geçemezsiniz;

(CİN suresi 1. ayet)
Elmalılı Sade. 1 De ki:
«Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana
vahyolundu: «İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik.

(CİN suresi 5. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

(CİN suresi 6. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere
sığınırlardı da onların istilalarını artırıyorlardı.

(NÂS suresi 6. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun).»

Şeytanla ilgili ayetler:

(BAKARA suresi 36. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, ikisini de
bulundukları o bolluk içindeki yerden çıkardı. Biz de: «Haydi kiminiz
kiminize düşman olarak inin ve yerde bir zamana kadar kalıp nasibinizi
alacaksınız.» dedik.

(BAKARA suresi 168. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz
olmak şartıyla yiyin; fakat şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o sizin
açık bir düşmanınızdır.

(BAKARA suresi 208. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey iman edenler, topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına
uymayın; çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

(BAKARA suresi 268. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Şeytan, sizi yoksullukla korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik
ediyor. Allah ise, kendi katından bir bağışlama ve fazla bir kar
va'dediyor. Allah'ın gücü geniş,ilmi çoktur.

(BAKARA suresi 275. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi
kalkarlar. Bu, onların: «Ticaret, tıpkı faiz gibidir.» demeleri
yüzündendir. Oysa, Allah, ticareti helal, faizi haram etti. Bundan
böyle her kim Rabbı tarafından kendisine bir öğüt gelir de faizden
vazgeçerse, artık geçmişte aldığı onundur ve hakkındaki kararı Allah
verecektir. Her kim de döner, yeniden faiz alırsa, işte onlar
cehennemin sakinleridirler, hep orada kalacaklardır.

(ÂLİ IMRÂN suresi 36. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onu doğurduğu zaman: «Ya Rab, onu kız doğurdum» dedi. Oysa ne
doğurduğunu Allah daha iyi biliyordu. Halbuki erkek, kız gibi değildi;
ben onun adını Meryem koydum ve işte onu ve soyunu taşlanmış şeytanın
şerrinden sana ısmarlıyorum.

(ÂLİ IMRÂN suresi 155. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 O iki topluluk çarpıştığı gün içinizden arkasını dönenlerin,
şeytan yalnızca bazı yaptıklarından dolayı ayaklarını kaydırmak istedi.
Yine de Allah onları bağışladı. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir.

(ÂLİ IMRÂN suresi 175. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Size o haberi getiren şeytan, yalnızca kendi dostlarını
korkutur. Siz onlardan korkmayın, bana isyandan korkun, eğer
inanıyorsanız!

(NİSA suresi 38. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara
gösteriş için sarfederler. Kime de şeytan arkadaş olursa, artık o ne
kötü arkadaştır.

(NİSA suresi 60. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Bakmaz mısın; o hem sana indirilene, hem senden önce indirilene iman
ettiklerini söyleyip gezen kimselere ki, o azgın şeytan tarafından
muhakeme edilmelerini istiyorlar. Oysa onu emrolunmuşlardı. O şeytan da
onları, bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa düşürmek
istiyor.

(NİSA suresi 76. ayet)
Elmalılı Sade. 1 İman
edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tağut =azgın şeytan
yolunda çarpışırlar. O halde şeytanın taraftarlarını öldürmeye bakın!
Her zaman şeytanın hilesi çürüktür.

(NİSA suresi 83. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Hem kendilerine güven ve korku ile ilgili bir haber geldi mi
onu yayıveriyorlar; halbu ki, onu peygambere ve içlerinden yetkili
olanlara arzetseler, elbette bunların görüş sunabilme yeteneğine sahip
olanları onu anlar, bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti
üzerinizde olmasaydı azınız hariç, şeytana uyup gitmiştiniz.

(NİSA suresi 117. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onlar onu bırakıp da yalnız dişilere (dişi putlara) tapıyorlar
ve sadece yalabık (inatçı) bir şeytana tapıyorlar ki,

(NİSA suresi 119. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları
kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara
emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka
onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler.» Ve her kim
Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir
zarara düşmüştür!

(NİSA suresi 120. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Şeytan onlara vaadde bulunur, kuruntu ve ümitlere düşürür. Fakat şeytan
onlara kuru bir aldatmadan başka ne va'deder?

dindersi

Mesaj Sayısı : 90
Kayıt tarihi : 25/05/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Melek, cin, ve şeytanlarla ilgili ayetlerden

Mesaj tarafından dindersi Bir Salı Kas. 11, 2008 8:04 pm

(MÂİDE suresi 90. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar,
hep şeytan işi, murdar bir şeydir. Onun için siz ondan kaçın ki yakayı
kurtarasınız.

(MÂİDE suresi 91. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi
Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık
vazgeçiyorsunuz değil mi?

(EN'ÂM suresi 43. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Hiç olmazsa kendilerine baskımız geldiği vakit yalvarsaydılar
bari. Fakat kalpleri katılaşmış, şeytan da bütün yaptıklarını
kendilerine güzel göstermişti.

(EN'ÂM suresi 68. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün vakit,
kendilerinden yüz çevir, ta ki başka bir söze dalsınlar. Eğer şeytan
bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk, o
zalimler topluluğu ile beraber olma!

(EN'ÂM suresi 142. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Hayvanlardan gerek yük taşıyıcıları, gerekse sergi yapmakta
yararlanılacakları yaratan da O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan
yiyin, fakat şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin için açık bir
düşmandır.

(A'RAF suresi 20. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Derken
şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak için ikisine de
vesvese verdi ve: «Rabbiniz size bu ağacı yalnızca birer melek
olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti.» dedi.

(A'RAF suresi 22. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bu şekilde onları kandırıp sarktırdı. Bunun üzerine o ağacın
meyvesini tattıklarında, ikisine de ayıp yerleri açılıverdi ve
üzerlerini üst üste cennet yapraklarıyla yamamaya başladılar. Rableri
onlara: «Ben size bu ağacı yasaklamadım mı, haberiniz olsun bu şeytan
size açık bir düşmandır, demedim mi?» diye seslendi.

(A'RAF suresi 27. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ey Adem oğulları, şeytan nasıl ki, anne-babanızı çirkin
yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardıysa sakın sizi de
belaya uğratmasın! Çünkü o ve yandaşları sizleri, sizin kendilerini
göremeyeceğiniz yönden görürler. Biz, o şeytanları imana gelmeyenlerin
dostları kılmışızdır.

(A'RAF suresi 175. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onlara o herifin kıssasını da anlat ki, ona ayetlerimizi
vermiştik, ama o, onlardan sıyrılıp çıktı, derken onu, şeytan arkasına
taktı da yolunu şaşırmışlardan oldu.

(A'RAF suresi 200. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Her ne zaman şeytandan bir gıdık seni gıdıklayacak olursa
=şeytan san bir fit verirse, hemen Allah'a sığın! O, şüphesiz işiten ve
bilendir.

(A'RAF suresi 201. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese geldiği zaman,
durup düşünürler ve derhal gerçeği görmeye başlarlar.

(ENFÂL suresi 11. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 O zaman size -tarafından bir güven olmak üzere- bir uyku
sardırıyordu ve üzerinize gökten su indiriyordu ki, bununla sizi
temizlesin, şeytanın murdarlığını sizden gidersin, kalplerinize güç
versin ve bununla ayaklarınızı sağlamlaştırsın! Allah

(ENFÂL suresi 48. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 O vakit şeytan kendilerine yaptıklarını güzel göstermiş ve:
«Bugün insanlardan size galip gelecek yok ben de sizi destekliyorum.»
demişti. Fakat iki ordu karşılışınca ardına dönüverdi ve: «Ben
kesinlikle sizden uzağım, sizin göremeyeceğiniz şeyleri görüyorum ve
ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın cezalandırması çok
şiddetlidir.» dedi.

(YÛSUF suresi 5. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Babası: «Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak
kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır.

(YÛSUF suresi 42. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Birde bu ikisinden kurtulacağım sandığı kişiye: «Efendinin
yanında beni an!» dedi. Ona da şeytan, efendisinin yanında anmayı
unutturdu da yıllarca zindanda kaldı.

(YÛSUF suresi 100. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye
kapandılar. Yusuf da: «Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu
bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte
bulundu;çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin
arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi.
Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır.
Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre
yapandır!

(İBRÂHİM suresi 22. ayet)
Elmalılı Sade. 1 iş
bitince şeytan da der ki: « Allah size gerçek olanı va'detti; ben de
bir va'd yaptım, size karşı yalancı çıktım! Zaten benim size karşı bir
gücüm yoktu; ancak sizi çağırdım, siz de bana uydunuz; o hakte beni
kınamayınız, kendinizi kınayınız! Ben sizi kurtaramam, siz de beni
kurtaramazsınız. Bundan önce de ben, sizin beni Allah'a ortak koşmanızı
tanımamıştım; muhakkak ki, zalimlerin hakkı acı bir azaptır!»

(HİCR suresi 17. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Bir de onu lanetlenmiş her şeytandan koruduk.

(NAHL suresi 63. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Allah'a andolsun ki, senden önce birçok ümmetlere peygamberler
gönderdik, ne var ki, şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün
de onların dostudur. Onlar için acı bir azap vardır.

(NAHL suresi 98. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Şimdi,Kur'an okuduğun vakit, önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!

(İSRÂ suresi 27. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler; şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.

(İSRÂ suresi 53. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Kullarıma de ki: «En güzel olan sözü söylesinler; çünkü şeytan
aralarını gıcıklar; zira şeytan insana açık bir düşmandır.

(İSRÂ suresi 64. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; süvarilerin
ve piyadelerinle üzerlerine bas gürültüyü; mallarına, evlatlarına ortak
ol; ve onlara va'dlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka
ne va'd eder?

(KEHF suresi 63. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Genç:
«Gördün mü dedi kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unuttum;
onu hatırlamamı muhakkak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde
denizdeki yolunu tutmuştur.»

(MERYEM suresi 44. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Babacığım, şeytana tapma; çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti.

(MERYEM suresi 45. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Babacığım doğrusu ben, sana o Rahman'dan bir azabın dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum.»

(TÂHÂ suresi 120. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Derken şeytan ona vesvese verdi: «Ey Adem, sana sonsuzluk
ağacını ve çürümesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?» dedi.

(HAC suresi 3. ayet)
Elmalılı Sade. 1 İnsanlardan kimileri de Allah hakkında bilgisizce tartışır da her kaypak şeytanın ardına düşer

(HAC suresi 52. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Biz senden önce bir resul ve bir nebi göndermedik ki, o bir şey
yapmak arzu ettiğinde, şeytan onun arzularına şüpheler karıştırmasın.
Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi derhal giderir. Sonra
da Allah, ayetlerini güçlendirir. Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

(HAC suresi 53. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bunu, şeytanın karıştıracağı şüpheyi kalplerinde hastalık
bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimselere bir imtihan vesilesi kılmak
için böyle yapar. Çünkü zalimler haktan uzak bir ayrılık için dedirler.


(NÛR suresi 21. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ey iman edenler,
şeytanın adımlarına uymayın! Her kim şeytanın adımlarına uyarsa, şunu
bilsin ki o, çirkin ve kötü şeyler emreder. Allah'ın size karşı lütfu
ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbiri asla temize çıkamazdı; fakat
Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, herşeyi işiten, herşeyi
bilendir.

(FURKÂN suresi 29. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Bana geldikten sonra Kur'an, vallahi o beni saptırdı.» Öyle ya şeytan insanı yapayalnız, yardımsız bırakır.

(NEML suresi 24. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Onu ve halkını, Allah'a değil, güneşe secde ediyorlar gördüm.
Şeytan onlara yaptıklarını yaldızlamış ve bu şekilde kendilerini yoldan
saptırmış da doğru gidemiyorlar.

(KASAS suresi 15. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Bir de, halkının habersiz bulunduğu bir sırada şehre girdi,
orada dövüşmekte olan iki adam buldu. Biri kendi taraftarlarından. biri
düşmanlarındandı. Kendi taraftarlarından olan düşmanlarından olana
karşı kendisinden yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirdi ve
işini bitiriverdi. Bunun üzerine: «Bu, şeytanın işindendir. O,
gerçekten şaşırtıcı belli bir düşmandır.» dedi.

(ANKEBÛT suresi 38. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Ad ve Semud'a da (peygamberler gönderdik) ki, size bunlar,
meskenlerinden belli olmaktadır. Şeytan, onlara yaptıklarını güzel
göstermiş ve kendilerini yoldan çevirmişti; halbuki, gözleri açık
adamlardılar.

(LOKMAN suresi 21. ayet)
Elmalılı Sade. 1
Onlara: «Allah'ın indirdiğine uyun!» denildiği zaman: «Hayır biz
atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz.» diyorlar. Ya
şeytan onları kızgın alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse de mi?

(FATIR suresi 6. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Haberiniz olsun ki, şeytan size düşmandır, siz de onu düşman
tutun; çünkü O, etrafına toplanan yandaşlarını ancak alevli cehennemlik
dostlarından olsunlar diye davet eder.

(YÂSÎN suresi 60. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, diye and vermedim mi?

(SÂFFÂT suresi 7. ayet)
Elmalılı Sade. 1 İtaata yanaşmaz her şeytandan koruduk.

(SÂD suresi 41. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Kulumuz Eyyub'u da an o zaman Rabbine şöyle nida etmişti: «Bak bana, Meşekkat ve acı ile şeytan dokundu!»

(FUSSİLET suresi 36. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Şayet seni şeytandan (gelen) bir dürtüş dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın, O'dur ancak işiten. bilen!

(ZUHRUF suresi 36. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Her kim Rahman'ın zikrinden (Kur'an'dan) körlük edip
görmemezlikten gelirse Biz ona bir şeytan sardırırız (musallat ederiz),
artık o ona arkadaş olur.

(ZUHRUF suresi 62. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ve sakın sizi şeytan çelmesin; çünkü o size açık bir düşmandır.

(MUHAMMED suresi 25. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Haberiniz olsun ki, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra
gerisin geri küfre dönenlere, şeytan fit vermiş ve onları uzun uzun
emellere düşürmüştür.

(MÜCÂDİLE suresi 10. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 O gizli konuşmalar (o fiskos) yalnızca şeytandandır; inananları
üzmek için; oysa Allah'ın izni olmadan onlara bir zarar verecek
değildir. Mü'minler de onun için hep Allah'a dayansınlar.

(MÜCÂDİLE suresi 19. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Şeytan kendilerini istila etmiş ve kendilerine Allah
düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdırlar. Uyanık
ol ki, şeytanın yandaşları hep hüsrana düşenlerdir.

(HAŞR suresi 16. ayet)
Elmalılı
Sade. 1 Tıpkı şeytanın meseli gibi ki, insana: «İnkar et!» dedi de,
inkar edince: «Ben senden uzağım; çünkü ben alemlerin Rabbi olan
Allah'tan korkarım!» dedi.


(TEKVÎR suresi 25. ayet)
Elmalılı Sade. 1 Ve o (Kur'an), kovulmuş şeytanın sözü değildir.

dindersi

Mesaj Sayısı : 90
Kayıt tarihi : 25/05/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz